• Home page
  • News
  • About us
  • New products
  • Services
  • Contact us
Newsletter

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH QUANG PHỔ QUAN TRẮC CÁC CHỈ TIÊU: COD, TSS,….

Model: ISA Hãng SX: Go-Sys
Manufacturer: GO Systemelektronik GmbH
$0.00

Hệ quang phổ kế Bluebox TS
Lập trình đo lường và điều khiển hệ thống:
Màn hình cảm ứng, hiển thị mầu LCD với 480×272 pixel với 65.536 mầu.
Hệ điều hành:
Phiên bản: 4.0 GO