• Home page
  • News
  • About us
  • New products
  • Services
  • Contact us
Newsletter

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH ORTHOPHOSPHATE VÀ TỔNG PHỐT PHO ONLINE

Hãng SX: Go-sys Model: Bluemon
Manufacturer: GO Systemelektronik GmbH
$0.00
Phương pháp: giảm hợp chất phosphat thành orthophosphate bằng UV
Bước sóng: 810 nm
Dải đo: 0-1 mg/l Orthophosphate và tổng photpho
Độ chính xác: 3%
Chuẩn bảo vệ IP54 ( tùy chọn IP65)
Kích thước ( LxWxH): 600x300x700 ( mm)
Vật liệu vỏ ngoài: Nhôm ( phủ bột )
Mầu: Xanh ( RAL 5010 )
Áp suất mẫu: 0 bar ( cực đại 0,05 bar )
Nhiệt độ mẫu: 10 độ C đến 35 độ C
Tốc độ mẫu : 2.. 10 l/h không có chất rắn lơ lửng
Mẫu thử với kích thước hạt > 30 micron cần lọc
nhiệt độ môi trường: 15 độ C đến 35 độ C
Hệ điều hành của hệ thống: Linux
Nguồn cấp ( trung bình ): 45W