• Trang chủ
  • Tin tức
  • Giới thiệu
  • Sản phẩm
  • Dịch vụ
  • Liên hệ
Đăng ký nhận tin mới

Thiết bị ghi/theo dõi nhiệt độ bảo quản vắc xin

model:Fridge-tag® 2
Nhà sản xuất:: Berlinger Group
$0.00
Phần cứng:  
Kích thước tổng thể (L x W x H):   128 x 75 x 16 mm
Kích thước màn hình hiển thị LCD  95 x 27 mm
Trọng lương  96 g
Nhiệt độ hoạt động:  -25 °C đến +55 °C / -13 °F đến +131 °F
Dải nhiệt độ báo động : -20 °C đến +50 °C / -4 °F đến +122 °F, tăng 0.1 °C 
Các giới hạn báo động:
Lập trình hai giới hạn cảnh báo riêng biệt ( Một ngưỡng trên và một ngưỡng dưới )
Khoảng thời gian đo nhiệt độ ( thời gian lấy mẫu ) Từng phút
Độ chính xác đo nhiệt độ:
+/- 0.8 °C (-25 °C to -10 °C) / +/- 1.44 °F (-13 °F to +14 °F)
+/- 0.5 °C (-10 °C to +40 °C) / +/- 0.9 °F (+14 °F to +104 °F)
+/- 0.8 °C (+40 °C to +55 °C) / +/- 1.44 °F (+104 °F to +131 °F)
Đáp ứng
Khoảng thời gian dữ liệu  30 ngày trên màn hình hiển thị /  lên đến 60 ngày qua file báo cáo PDF
Cấp bảo vệ IP64
Thơi gian hoạt động lên đến 3 năm Đáp ứng
Tuổi thọ pin Lên đến 3,5 năm - ước tính tuổi thọ của pin được in ở mặt sau
Khởi động Nhấn SET và READ trong 3 giây
Dừng Không có chức năng dừng
Cấu hình: Thiết lập lại bởi Berlinger & Co. AG hoặc tự cấu hình
Software  
Định dạng dữ liệu:
PDF và ASCII  (Cũng có thể được nhập bởi nhiều hệ thống quản lý ERP hoặc dữ liệu)
Phần mềm miễn phí để kiểm tra các tập tin PDF và ASCII:
JAVA ™ / Phần mềm xác minh chữ ký kỹ thuật số của ASCII và các tập tin PDF. Tuân thủ quy định FDA 21 CFR Phần 11. Phần mềm tương thích với các yêu cầu GAMP 5 
Chứng nhận hiệu chuẩn NIST / ILAC
   
Accessories  
Ext. sensor for Fridge-tag®
With vacuum cup
Ext. sensor for Fridge-tag®
With glycol vial