• Trang chủ
  • Tin tức
  • Giới thiệu
  • Sản phẩm
  • Dịch vụ
  • Liên hệ
Đăng ký nhận tin mới

Máy lắc có cân để túi máu

$0.00

Đặc tính kỹ thuật:
LABTOP®  Micro Control máy lắc máu với  màn hình hiển thị LCD hiển thị thể tích, trọng lượng, tốc độ chảy, hệ thống báo âm thanh và hình ảnh ,.. và hiệu chuẩn tự động.
Độ lặp lại: 1 ml
Màn hình hiển thị: LCD lớn
Báo động: âm thanh – hình ảnh
Điện thế: 90-270 V AC ( SMPS)
Hiệu chuẩn: Tự động
Thể tích có thể đặt tăng từ 1 ml
Bộ điều khiển chương trình
Đặt mức thể tích từ 1ml đến 999 ml
Hiển thị trọng lượng và thể tích