• Home page
  • News
  • About us
  • New products
  • Services
  • Contact us
Newsletter

Farm - seafood equipment

Display per page

MÁY CHIA MẪU HẠT

Model: Vario 1G/8; Hãng Sản xuất:Pfeuffer - Germany
$0.00

Thiết bị đo diệp lục

Model: SPAD 502 Plus Hãng SX: Spectrum - USA
$0.00

MÁY ĐẾM HẠT

Model: Contador; Hãng Sản xuất:Pfeuffer - Germany
$0.00

MÁY ĐO ĐỘ ẨM NGŨ CỐC

Model: HE lite; Hãng sản xuất: Pfeuffer - Germany
$0.00

MÁY LY TÂM TÁCH KEM, BƠ TRONG SỮA

Model: STsM-80-18; Hãng Sản xuất: LKL - Ukraine
$0.00

MÁY ĐO ĐỘ ẨM CHÈ

Model: GMK-305T; Hãng Sản xuất: G-WON/Korea
$0.00