• Trang chủ
  • Tin tức
  • Giới thiệu
  • Sản phẩm
  • Dịch vụ
  • Liên hệ
Đăng ký nhận tin mới

Môi trường

Bộ lấy mẫu khí

Thiết bị môi trường Model: BSA-S Hãng sản xuất: Staplex / Mỹ
$0.00

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS

Thiết bị môi trường Model: Optizen POP BIO Hãng sản xuất: Mecasys – Hàn Quốc
$0.00