• Trang chủ
  • Tin tức
  • Giới thiệu
  • Sản phẩm
  • Dịch vụ
  • Liên hệ
Đăng ký nhận tin mới

Model: Enduro Gel XL

Hãng sản xuất: Labnet/ Mỹ

Khả năng điện di:

01 khay điện di loại lớn: 12.5 x 12cm

02 khay điện di loại nhỏ: 12.5 x 6

04 khay loại micro: 6 x 6cm

Thể tích đệm: 300ml

Nguồn vào: 220V. 50Hz

Nguồn ra: 10 - 150V

Điện thế ra: 10 - 400mA

Cài đặt thời gian: 99 giờ, 59 phút hoặc liên tục