• Trang chủ
  • Tin tức
  • Giới thiệu
  • Sản phẩm
  • Dịch vụ
  • Liên hệ
Đăng ký nhận tin mới

Model: CVS10D

Hãng sản xuất: Cleaver – Anh

Ứng dụng: maxi SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, second dimension and Nucleic acid separations

Thích hợp với cả 2 loại bản gel 8x10 và 10x10 cm

Đổ gel và tra mẫu nhanh

Thể tích đệm thấp

Thể tích đệm thấp

Chạy được 4 bản gel

Kích thước phiến kính: 10x10 cm

Kích thước gel: 7.5x8 cm

Kích thước máy (WxDxH): 19x13x15 cm

Dung tích mẫu tối đa: 80 mẫu, 20 mẫu/bản gel

Thể tích đệm: nhỏ nhất 250ml, lớn nhất 1200ml

Thông số của lược:

+Số mẫu: 1,5,8MC,9,10,12,16MC,20

+Độ dày: 0.75,1,1.5,2 mm

Bộ điện di cung cấp bao gồm:

Bể điện di omniPAGE Mini

Khay điện di 10x10 cm

2 Lược 12 chân, dày 1mm

2 bộ chắn kính với bonded spacers dày 1mm

CLAMP VERSION