• Home page
  • News
  • About us
  • New products
  • Services
  • Contact us
Newsletter

Biochemical equipment

Bể rửa siêu âm

Thiết bị phân tích hóa sinh
$0.00

Buồng hút DWS

Model DWS-24 Hãng sản xuất: Air Science Nước sản xuất: Mỹ
$0.00

HỆ ĐIỆN HÓA

SP-150 POTENTIOSTAT/GALVANOSTAT Hãng SX: BIO-LOGIC SAS Nước SX: FRANCE SP-150 Potentiostat/galvanostat Chassis
$0.00

Tủ lưu trữ mẫu hóa học

Model: 64T Hãng sản xuất: Air Science Nước sản xuất: Mỹ
$0.00