• Trang chủ
  • Tin tức
  • Giới thiệu
  • Sản phẩm
  • Dịch vụ
  • Liên hệ
Đăng ký nhận tin mới

BỘ PHA LOÃNG, CHUẨN KHÍ

BỘ PHA LOÃNG, CHUẨN KHÍ Model: 2010 Hãng Sản xuất: Sabio Instrument Xuất xứ: Mỹ
$0.00

Độ chính xác: 0,5%

Tỷ lê%3ḅ pha trô%3ḅn: 1/10 ~ 1/1000

Lưu lượng đầu ra: (1,0 ~ 5,0) lít/phút

Hiệu chuẩn đa điểm: 8 chu kỳ điều chỉnh riêng biệt, 

mỗi chu kỳ kiểm chuẩn lên tới 20 điểm.

Liên kết chuẩn với KOLAS 074 – Korea